SETTRADE.COM - SAA Consensus หุ้นที่มีการ update วันนี้

Thursday, March 26, 2009

ตัวอย่างการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง (Supply Chain Management - 1)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งการกระจายสินค้าทั่วประเทศ และดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออก

บริษัทฯให้บริการคลังสินค้าในลักษณะที่จะทำให้ลูกค้า สามารถเพิ่มขึดการแข่งขันจากต้นทุนซัพพลายเชนที่สามารถควบคุมได้ ความชัดเจนของข้อมูลและความไวในการตอบสนอง บริษัทสามารถลดเวลาในการตักเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดการสินค้าในคลังลง 30% ถึง 50% กระบวนการการจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯสามารถควบคุมความแม่นยำของสินค้าคง คลังของลูกค้าได้ในระดับ 99.99% ซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงและสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบสั่งได้ครบถ้วนมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการจัดส่งก็ลดลงจากสัปดาห์เป็นชั่วโมง เป็นต้น ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดและข้อ จำกัดด้านการผลิตที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯสามารถให้บริการจัดกลยุทธ์คลังสินค้าในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์อย่าง เต็มที่ต่อประสิทธิภาพทางซัพพลายเชนทั้งหมดของลูกค้า

บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง (Distribution Center) ศูนย์แรกตั้งอยู่กลางใจเมืองในซอยกล้วยน้ำไท ศูนย์ที่สองอยู่ที่ราษฎ์บูรณะ และศูนย์หลักที่ถนนกิ่งแก้ว ซอย 21 ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ หรือประมาณ 12 กิโลเมตรไปทางตะวันออกของกรุงเทพฯ บนถนนสายบางนา-ตราด ด้วยขนาดพื้นที่จัดเก็บรวมกันทั้งหมดมากกว่า 60,000 ตร.ม. ศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ร่วม กันได้ มีระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบ รวมไปถึงกล้องวงจรปิดและระบบเตือนภัย ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีความทันสมัยเต็มรูปแบบชื่อ ISIS และการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอิเลคโทรนิคส์ หรือ EDI กับลูกค้า ทำให้การจัดการใบคำสั่งซื้อต่างๆของลูกค้า และข้อมูลสำหรับผู้บริหารสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างตรงเวลา

การส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้า (Cross-docking)
การจัดการสินค้าแบบ Cross-dock หรือการส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้าโดยไม่เก็บสต๊อกในคลังทำให้ สินค้าของลูกค้าเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวจะสามารถทำได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยความแม่นยำในการกำหนด เวลาเข้าออกของทั้งตัวรถบรรทุกและตัวสินค้าให้เกิดขึ้นพร้อมกัน บริษัทฯมีประสพการณ์ในการสร้างระบบการจัดการรูปแบบนี้มาในสถานการณ์ที่มี ความยากในระดับสูง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ทันที ที่รับสินค้าเข้ามาในคลังสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้าที่บริษัทฯมีอยู่จะทำการเลือกตำแหน่งที่เก็บในคลัง สินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้านั้นด้วยความระมัดระวังและภายในเวลาอัน เหมาะสม เช่น ระบบจะพิจารณาถึงความถื่ของการเคลื่อนไหวเข้าออกของสินค้านั้นเป็นเกณฑ์ใน การกำหนดตำแหน่งที่เก็บ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอย่างถูกต้อง จะช่วยลดเวลาและแรงงานในการเดินทางไปตักสินค้าสินค้านั้นจากที่เก็บได้อย่าง มาก การใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคุมสินค้าอยู่ที่ ระดับสูงถึง 99.99% นอกจากนี้ ระบบยังสามารถออกแบบให้รองรับการคุมสต๊อกระดับที่ระเอียดมากขึ้นในรูปแบบของ lot number เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเมื่อมีการเรียกคืนสินค้านั้น ซึ่งบริษัทฯมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความต้องการดังกล่าวด้วย
ประเภทสินค้าที่เราได้รับการว่าจ้างดูแลบริหารจัดการจากลูกค้า
 1. สินค้าด้านเวชภัณฑ์
 2. เคมีภัณฑ์ต่างๆ และสารปรุงแต่งอาหาร
 3. สินค้าอุปโภคและบริโภค
 4. เครื่องเขียนและวัสดุใช้ในสำนักงาน
 5. สินค้าด้านกราฟฟิกและการพิมพ์
 6. สินค้าด้านก่อสร้างและวิศวกรรม
อ้างถึง : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์

1 comment:

 1. I never know that BJC has Cross Docking
  facility. This is good post for distribution management in general.

  ReplyDelete